تکمیل فرم خرید
نام فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات با عنوان سیستم ارائه الگوریتم جدید برای همزمانی فریمی در سیستم OFDM

قیمت 145,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >