تکمیل فرم خرید
نام فایل

مدل سازی كیفیت پخت ماكارونی تحت تأثیر مقدار آرد سویا و اتخاذ دماهای مختلف در فرایندهای اكسترودر و خشك كردن

قیمت 137,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >