تکمیل فرم خرید
نام فایل

مقاله ترجمه شده مهندسی مکانیک و مواد با عنوان تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی

قیمت 10,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >