تکمیل فرم خرید
نام فایل

تحلیل ساختار و آنالیز شکستگی مخزن در میدان نفتی بلال با تکیه بر شکستگی زیر سطحی

قیمت 137,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >