تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی رفتار ستونهای جعبه ای تو خالی جداره نازک بتنی لاغر و غیر لاغر تحت اثر همزمان نیروی محوری و خمش دو جانبه

قیمت 139,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >