توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

تسریع و تسهیل فرآیند آموزشی در مدارس با بررسی مشکلات آنها

 
 
*ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت رایگان
 
چكیده 
نقاط ضعف دربخش فرهنگی شاید به ظاهر و در نگاه اول معضل نباشد، ولی در بلند مدت اثرسوء خود را در میان جامعه به جای خواهد گذاشت. از آنجائیکه تعلیم وتربیت انسان ها از جایگاه والایی برخوردار است. هردولت و حکومتی می کوشد که برای پرورش نسلهای آینده کشور برنامه ریزی دقیق و اساسی نماید. سازندگی هر کشوری، بستگی کامل به سطح آموزشی دارد که در مراکز آموزشی داده می شود، که زیربنای آن درپایه های ابتدایی ریخته می شود. به منظور بالابردن سطح و به ویژه كیفیت  آموزش و کاربرد آن درجهت پیشرفت در سطوح مختلف می بایست پژوهشهایی انجام گیرد که آموزش را تسریع بخشیده و موانع آموزشی را از بین راه برداشته و حتی الامکان آن را کم نماید.
 
هراندازه کار تعلیم و تربیت، آگاهانه تر و با دانش و بصیرت بیشتر توأم باشد، از کیفیت بیشتری برخوردار خواهد بود. مبارزه با بیسوادی درحد دادن شعار و تبلیغ در رسانه ها و ایجاد چند کلاس در شهر یا روستا نتیجه بخش نخواهد بود. بلکه باید امکانات و مشکلات را شناسایی کرد سپس به دنبال تبلیغات رفت. چه بسیار دانش آموزانی که به دلایل مختلف امکان تحصیل برایشان فراهم نشده است و مجبور به ترک تحصیل شده اند و این امر فرایند اجتماعی شدن آنها را با خطر مواجه ساخته است. بدون شک آشنا کردن معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت با مسائل و دشواریهای تحصیلی برای امیدوار کردن آنها جهت غلبه با آن از ضروریت می باشد (دوست محمدی،1371).
 
بیشتر مدارس ابتدائی از لحاظ فیزیکی و تجهیزات فاقد جاذبه های برانگیزاننده می باشد و این باعث کاهش علاقه معلمان دوره ابتدایی به امر تدریس شده است (آهنچیان،1373). طرح ریزی و تنظیم محیط فیزیکی مناسب برای کودکان قسمت مهمی از فلسفه آموزشی محسوب می گردد (مفیدی،1380). محیط مدرسه علاوه بر تأثیر روی دانش آموزان بر روی کار معلم هم مؤثراست و در دوران ابتدایی این تأثیر گذاری بیشتر است. توانایی معلم در مهارت هایش صرفاً موفقیت وی را تضمین نمی کند. بلکه شرایط محیطی کلاس نیز در موفقیت او تأثیرگذار است (احمدیان،1374).
 
 از عوامل اثربخش کمیت وکیفیت آموزشی، مدرسه و فضای آموزشی است، زمانی که محیط آموزشگاه تنگ و دلگیر بوده و فضای فیزیکی مدرسه نامتناسب باشد، مشکلات رفتاری، انضباطی مختلفی مطرح می شود که این امر فشار کاری  و روانی مضاعفی را بر معلمان و دست اندرکاران آموزشی وارد می سازد و موجب فرسودگی شغلی در آنان می گردد. کمبود سرویسهای بهداشتی بر سلامتی دانش آموزان اثر منفی خواهد گذاشت. کمبود تجهیزات و امکانات نامتناسب زمینه ساز افت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان می گردد و عدم استفاده از رنگ آمیزی و فضا سازی متناسب با سن کودکان منجر به کاهش انگیزه و علاقه به یادگیری خواهد شد (کاکوجویباری،1382).
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

فرآیند آموزشی

مشکلات آموزشی مدارس

بررسی امکانات تحصیلی دانش آموزان

مشكلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس

 
 
 
مقدمه                                                          
امروزه ضرورت آشنایی عوامل اداری و آموزشی مدارس، با مشکلات و تنگناهای تحصیلی بیش از پیش مشهود است. معلمان برای اینکه بتوانند با موفقیت به امر آموزش و پرورش بپردازند؛ نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار کسانی که بخواهند بدون توجه به نیازهای دانش آموزان و ابعاد رشدی آنان و تعامل عوامل گوناگون صرفاً با تکیه بردانش خود به آموزش و پرورش بپردازند؛ پایان یا فته است. تعلیم و تربیت انسان از بدو پیدایش بشر مورد توجه بوده؛ اما اهمیت آن در قرون اخیر بطور فزاینده ای آشکار شده است. در حال حاضر آموزش و پرورش، کلید توسعه جوامع محسوب می گردد؛ و موفقیت و سعادت ملتها به کیفیت تعلیم و تربیت بستگی دارد، بدون تردید آینده هر کشوری را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت کرد (نجفی، 1371).
 
 از آن گذشته طی سالهای اخیر، که پیشرفتهای تکنولوژی و روشهای نوین تولید نظامهای اقتصادی جهان را دگرگون ساخته؛ و روابط بین آنها را تغییر داده است؛ آموزش در فرآیند توسعه نقش مهمتری یافته است (لاکهید و ورسپور  ، 1989؛ ترجمه سجادیه و همکاران،1371).نظام آموزش ابتدایی ، اولین دوره از آموزش و پرورش عمومی است که کودکان با ورود به این دوره وارد دنیای جدید تعلیم و تربیت می شوند و نخستین بار محیط خارج از خانه را تجربه کرده با واقعیات اجتماعی رو به رو می شوند، کودک مفهوم نقش اجتماعی، مسولیت، کار و روابط اجتماعی را از این راه درک می کند؛ و با همین تجربیات و ادراک ها شخصیت خود را شکل می دهد (میر کمالی،1376).
 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
فصل اول : كلیات تحقیق 
1-1 مقدمه 1
2-1 بیان مسأله 2
3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق 4
4-1 سوال‌های تحقیق 7
5-1 هدف تحقیق 10
6-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح 11
 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
مقدمه 14
1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی 15
1-1-2 اهداف اعتقادی 15
2-1-2 اهداف اخلاقی 16
3-1-2 اهداف علمی و آموزشی 16
4-1-2 اهداف فرهنگی، هنری 16
5-1-2 اهداف اجتماعی 16
6-1-2 اهداف زیستی 17
7-1-2 اهداف سیاسی 17
8-1-2 اهداف اقتصادی 17
2-2 ویژگی‌های كودكان در دوره ابتدایی 17
3-2 مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی 20
4-2 درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی 22
1-4-2 منابع انسانی 22
2-4-2 منابع مادی نظام آموزش ابتدایی 23
1-2-4-2 منابع كالبدی 23
2-2-4-2 منابع تجهیزاتی 25
3-4-2 منابع مالی 25
5-2 تاثیر امكانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان 26
6-2 تاثیر امكانات و تجهیزات مدرسه بر معلم 28
7-2 تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی 29
8-2 كلاس‌های درس چند پایه 30
9-2 مشكلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس 32 
1-9-2 افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن 32
2-9-2 ترك تحصیل 34
3-9-2 نارسایی‌های یادگیری ویژه 35
10-2 مشكلات رفتاری دانش آموزان در مدارس 37
1-10-2 ترس از مدرسه 37
2-10-2 فرار از مدرسه 37
3-10-2 اختلال لجبازی و نافرمانی 38
4-10-2 رفتارهای نامناسب یا ناپخته 39
5-10-2 بیش فعلی همراه با كمبود توجه 39
6-10-2 اضطراب 40
7-10-2 بی نظمی در سلوك 41
11-2 مدارس و دانش آموزان موفق 41
12-2 فضاهای آموزشی مدارس 42
1-12-2 كلاس درس نظری 42
2-12-2 كلاس درس تجربی 43
13-2 فضاهای پرورشی 45
1-13-2 كتابخانه 46
2-13-2سالن چند منظوره 46
3-13-2 نمازخانه 47
4-13-2 اتاق فعالیت‌های پرورشی 47
5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌های اولیه 47
14-2 فضای اداری 47
15-2 فضاهای پشتیبانی یا خدماتی 49
1-15-2 سرویس‌های بهداشتی 49
2-15-2 آبخوری دانش آموزان 49
3-15-2 انبار نظافت و شستشو 49
4-15-2 انبار تجهیزات و وسایل 49
16-2 فضاهای گردش 52
1-16-2 راهروها 52
2-16-2 پله‌ها 52
17-2 فضاهای باز یا محوطه 53
1-17-2 فضای صف جمع و تفریح 53
2-17-2 فضای سبز، باغچه و درختكاری 53
 3-17-2 پاركینگ وسایل نقلیه 54
18-2 مكان یابی واحدهای آموزش 57
1-18-2 كاربری‌های سازگار 57
2-18-2 كاربری‌‌های ناسازگار 57
3-18-2 جهت یابی 57
4-18-2 شعاع دسترسی 58
19-2 انجمن اولیا و مربیان 58
20-2 پیشینه تحقیق 61
 
فصل سوم : روش تحقیق 66
مقدمه 67
1-3 روش تحقیق 67
2-3 جامعه آماری 67
3-3 نمونه و روش نمونه گیری 67
4-3 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 68
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات 70
تجزیه و تحلیل سوال 1 71
تجزیه و تحلیل سوال2 75
تجزیه و تحلیل سوال3 76
تجزیه و تحلیل سوال 4 77
تجزیه و تحلیل سوال 5 82
تجزیه و تحلیل سوال 6 85
بررسی و مقایسه كل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها 88
تجزیه و تحلیل سوال 7 89
تجزیه و تحلیل سوال8 91
تجزیه و تحلیل سوال9 91
تجزیه و تحلیل سوال10 92
تجزیه و تحلیل سوال11 93
تجزیه و تحلیل سوال 12 95
تجزیه و تحلیل سوال 13 96
تجزیه و تحلیل سوال 14 96
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 115
1-5 مقدمه 117
2-5 بحث و نتیجه گیری 123
3-5 یافته‌های جانبی تحقیق 129
4-5 محدودیت‌های پژوهش 131
5-5 پیشنهادها 133
الف. پیشنهاد كاربردی 135
ب. پیشنهاد پژوهش 137
 
منابع 140